1. Materiały zamieszczone na Blogu mają wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowią porady prawnej wyrażają jedynie osobiste opinie autorki. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  będącej następstwem zastosowania lub niezastosowania się do wskazówek wynikających z wpisów umieszczanych na blogu. Każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego.
 2. Blog może zawierać odnośniki (linki) do innych stron WWW. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane na stronach, do których odsyła Blog.
 3. Wszelkie materiały publikowane na stronie chronione są prawem autorskim i publikacja treści wymaga uprzedniej wyraźnej zgody.
 4. Treści zamieszczane na Blogu mogą być komentowane. Komentarze powinny być rzeczowe i odnosić się do tematyki wpisu. Komentarze nie mogą:
  1.   treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
  2.   zawierać tekstów obraźliwych i wulgaryzmów,
  3.  zawierać treści o charakterze reklamowym
 5. Komentarze podlegają moderacji i będą publikowane  jedynie komentarze zgodne z powyższymi kryteriami. Ocena zgodności komentarza z niniejszym regulaminem jest dokonywana w każdym przypadku indywidualnie przez Autorkę. wg swobodnego uznania.
 6. W ramach działania Blogu przetwarzane są dane osobowe Internautów, którzy podali je w związku z publikacją komentarza do tekstu zamieszczonego na Blogu.Dane osobowe Internautów korzystających z Blogu są przetwarzane na podstawie przepisów prawa i zgodnie z nim. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym do celów statystycznych, kontaktu oraz do oznaczenia danymi osobowymi komentarzy publikowanych na Blogu. Dane osobowe osoby komentującej teksty zamieszczane na Blogu będą na nim publikowane tylko, jeżeli Internauta poda swoje dane osobowe dodając komentarz.  Adres e-mail podawany przez Internautę w formularzu komentarza nie jest udostępniany na Blogu. Dane osobowe przetwarzane w zakresie działania Blogu nie są udostępniane innym podmiotom. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane w związku z działaniem Blogu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Magdalena Wasilewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Wasilewska Kancelaria Adwokacka, adres: ul. Mogilska 18/7, 31-516 Kraków.

 

 

 

.