FOTO
W dziejszych czasach ze względu na stopień skomplikowania spraw z zakresu postępowana cywilnego pomoc Adwokata wydaje się nieodzowna. Klient często zmierzając się z aparatem państwowym lub innym podmiotem
Więcej…
Sprawy rodzinne zawsze są dla klientów sprawami niezwykle trudnymi i osobistymi. Dzięki dużemu doświadczeniu rozumiemy, przez co przechodzą. Każdemu klientowi poświęcamy tyle czasu, ile jest to niezbędne do wnikliwego zapoznania się z jego problemami, tak aby jak najlepiej przygotować reprezentowania ich spraw w Sądzie
Więcej…
Jesteśmy gotowi do obrony Państwa interesów w sprawach karnych przez reprezentowanie sprawców i pokrzywdzonych popełnionym przestępstwem, w każdym stadium postępowania karnego. Często klienci nie są świadomi jakie instrumenty prawne im przysługują tak, aby sprawa nie trafiła do postępowania sądowego, a zakończyła się na etapie postępowania przygotowawczego
Więcej…

Oferujemy Państwu pomoc w sprawach związanych z tworzeniem podmiotów gospodarczych jak i bieżącą obsługą działalności gospodarczej.

Więcej…

Jesteśmy przygotowani do reprezentowania Państwa w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo -administracyjnym.

Więcej…

Prawo pracy jest specyficzną dziedzina prawa ze znacznymi różnicami, w tym również różnicami przed postępowaniem sądowym. Te różnice sprawiają, że do reprezentacji w takich sprawach niezbędne jest nie tylko opanowanie przepisów, ale również doświadczenie.

Więcej…

Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej ochrony prawnej naszych klientów tych indywidualnych jak i przedsiębiorców.
Więcej…