Prawo Cywilne

W dzisiejszych czasach ze względu na stopień skomplikowania spraw z zakresu postępowania cywilnego pomoc Adwokata wydaje się nieodzowna. Klient często zmierzając się z aparatem państwowym lub innym podmiotem jest zagubiony, i mimo najlepszych chęci nie potrafi skutecznie bronić swoich praw, nie do końca rozumiejąc co się dzieje, dlatego pomoc Adwokata może okazać się niezbędna. W naszej ofercie znajdują się wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu prawa cywilnego polegające na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism i umów na życzenie klienta oraz reprezentacja w sprawach sądowych.

W szczególności specjalizujemy się w sprawach:

  • o zapłatę,
  • dotyczących nieruchomości (stwierdzenie zasiedzenia, uwłaszczenie, rozgraniczenie, eksmisja),
  • dotyczących wspólnej własności (o ustanowienie zarządu rzeczą wspólną, o podział quoad usum, zniesienie współwłasności, służebności, droga konieczna),
  • dotyczących wynajmowania lokalu ( w tym lokalu użytkowego)
  • o wydanie rzeczy,
  • o naruszenie posiadania,
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • dotyczących spadku (stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku, itp.).
  • i innych