Oferujemy Państwu pomoc w sprawach związanych z tworzeniem podmiotów gospodarczych jak i bieżącą obsługą działalności gospodarczej.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w takich obszarach jak:

  • Opiniowanie i sporządzanie umów, w tym umów spółek,
  • Wypełnianiu wniosków w postępowaniu rejestrowym do KRS,
  • Reprezentacja przed Sądem w dochodzeniu należności oraz przy wszlekich sporach zaistniałych pomiędzy przedsiębiorcami,
  • Sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych
  • Spraw o stwierdzenie nieważności uchwały spółki kapitałowej lub o uchylenie uchwały spółki kapitałowej.
  • Spraw o wyłączenie wspólnika ze spółki.