Jesteśmy gotowi do obrony Państwa interesów w sprawach karnych przez reprezentowanie sprawców i pokrzywdzonych popełnionym przestępstwem, w każdym stadium postępowania karnego. Często klienci nie są świadomi jakie instrumenty prawne im przysługują tak, aby sprawa nie trafiła do postępowania sądowego, a zakończyła się na etapie postępowania przygotowawczego z wynikiem satysfakcjonujacym zarówno dla sprawcy, jak i pokrzywdzonego. W tym przypadku wielką pomocą może okazać się Adwokat.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w takich obszarach jak:

  • prawo karne materialne i procesowe (przestępstwa i wykroczenia),
  • prawko karne wykonawcze (odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, zawieszenie kary uprzednio odwieszonej, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • ułaskawienie