Prawo pracy jest specyficzną dziedzina prawa ze znacznymi różnicami, w tym również różnicami przed postępowaniem sądowym. Te różnice sprawiają, że do reprezentacji w takich sprawach niezbędne jest nie tylko opanowanie przepisów, ale również doświadczenie.

Jesteśmy gotowi świadczyć pomoc zarówno po stronie pracownika jak i po stronie pracodawcy w takich sprawach jak:

  • sprawy o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
  • sprawy o wypłatę wynagrodzenia, odpraw pieniężnych itp.,
  • sprawy o mobbing,
  • sprawy o dyskryminację w zatrudnieniu,