Sprawy rodzinne zawsze są dla klientów sprawami niezwykle trudnymi i osobistymi. Dzięki dużemu doświadczeniu rozumiemy, przez co przechodzą. Kazdemu klientowi poświęcamy tyle czasu, ile jest to niezbędne do wnikliwego zapoznania się z jego problemami, tak aby jak najlepiej przygotować reprezentowania ich spraw w Sądzie.

W szczególności Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy:

  • o rozwód,
  • o separację,
  • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa (macierzyństwa)
  • o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • o alimenty dla małżonka, dla dziadków i dla małoletnich
  • o podział majątku wspólnego małżonków